Med kreativ och strategisk kommunikation, marknadsföring och design skapar vi möjligheter till fler och bättre affärer.

Så här tänker vi

Palmgren Artdirection hjälper tjänste- och tillverkande företag att utveckla och positionera sitt varumärke. Våra verktyg är kreativ och strategisk kommunikation, marknadsföring och design.

Men allt handlar inte om att fylla ett varumärke med olika värden. Därför har vi också fokus på att aktivera varumärket genom att skapa och hitta lösningar och tekniker som direkt kan ge nya leads. För vi vet att det är samspelet mellan varumärke och försäljning som ger resultat. Ett rätt positionerat och rätt aktiverat varumärke skapar möjligheter till ökad försäljning. Och ökad försäljning stärker varumärket. And round we go.

Vi tycker oss ha båda fötterna på jorden med en okomplicerad och konkret inställning till det vi gör. Vi är din helhetslösning som skapar fungerande kommunikation och marknadsföring så att du och ditt företag i slutändan kan göra fler och bättre affärer.

Nyfiken?

Ett förutsättningslöst möte är aldrig längre bort än ett mejl eller samtal.

Mattias Palmgren
0733-17 22 17
Mejl

Så här jobbar vi

För att ge en lite tydligare bild av hur vi jobbar, är det enklast att dela upp vår arbetsprocess i fem olika steg.

Vi börjar med att titta på hur du som kund kommunicerar och uttrycker dig idag. Vi sätter oss in i den värld du befinner dig i med målgrupper, konkurrenter och trender med mera. Allt detta tar vi med oss in i nästa steg – Insikt.

Med en egen utformad arbetsmodell sätter vi oss ner tillsammans med dig i en workshop. Med informationen från vår spaning och med din kunskap, dina tankar och önskemål, tar vi tillsammans fram det vi kallar ett ”kommunikationsdokument”. Här finns de strategier och lösningar som sedan ligger till grund för all kommunikation, marknadsföring och design som ska göras.

Kommunikationsdokumentet är helt enkelt ett styrdokument genom de kommande stegen i arbetsprocessen och därmed en trygghet för dig, oss, partners och leverantörer.

Med avstamp i vårt kommunikationsdokument tar vi fram en visuell identitet med logotyp, ofta tillsammans med ett designkoncept. I detta steg kan också ett kreativt koncept skapas. Allt detta tar vi sedan in i nästa steg – Utförande.

En aktivitets- och tidsplan tas fram och tillsammans med vårt kommunikationsdokument har vi nu det vi brukar kalla en marknadsplan.

Därefter börjar produktionen av din kommunikation, alltså de aktiviteter och enheter som är aktuella.

Har konverteringarna ökat? Har vi nått våra mål? Vi gör normalt avstämningar kvartalsvis under året. Insikten från dessa tar vi med oss in i nästföljande år för förbättring och utveckling.

”För mig är det verkligen en otrolig trygghet att snarare ha en partner än en extern byrå som hjälper oss. Och Mattias är superduktig. Han är en av de mest kreativa människor jag träffat”.

Esbjörn Hallgren, Vd Fog & Fönsterservice

”För mig är det verkligen en otrolig trygghet att snarare ha en partner än en extern byrå som hjälper oss. Och Mattias är superduktig. Han är en av de mest kreativa människor jag träffat”.

Esbjörn Hallgren, Vd Fog & Fönsterservice

Våra tjänster

Palmgren Artdirection är din helhetslösning inom kommunikation, marknadsföring och design. Vi erbjuder följande discipliner:

 • Kommunikationsstrategi
 • Varumärkesplattform
 • Designkoncept
 • Kreativt koncept
 • Marknadsplan
 • Aktivitets- och tidsplan
 • Konsultation
 • Visuell identitet
 • Designkoncept
 • Förpackningsdesign
 • Bokdesign
 • Hemsidor
 • Seo
 • E-handel
 • E-postmarknadsföring
 • Automation
 • Annonsering
 • Fotografering
 • Film
 • Innehåll SoMe
 • Säljstöd
 • Animering
 • Illustration
 • Annonsering tryckt media
 • Trycksaker
 • DR-aktiviteter
 • Mässor
 • Säljstöd
 • Illustration

Korta puckar

Ibland behöver det gå lite snabbare. En banner, uppdatering av webben eller en enkel rollup behöver göras. Inga problem, det är vardag för oss också.

Vem är du?

Många av de företag vi hjälper växer organiskt och drivs av ägare med stor kunskap och passion. Känner du igen dig, kanske någon av nedanstående påståenden stämmer in på er situation.

Har ni växt ur kostymen och kommit till en punkt där du inser att ni behöver uppfattas på ett sätt som speglar det ni är på väg mot?

Behöver ni byta fokus från en målgrupp till en annan?

Ligger varumärkets värde hos en specifik nyckelperson, till exempel en ägare? Finns behov av att förflytta dessa värden till varumärket istället?

Är ni ett väletablerat företag som önskar utveckla såväl kundvårdande insatser som aktivering av nya produkter/tjänster?

Affärerna går bra och ni har mycket att göra, men ni är tämligen okända på marknaden och vill öka kännedomen för att få fler ”rätt” affärer?

Specialister på fastighetsbranschen
Vi vurmar lite extra för fastighetsbranschen och vi vågar nog säga att vi är lite av specialister. Palmgren Artdirection  hjälper gärna företag som har sina kunder i denna bransch och vi vet hur en fastighetsägare, bostadsrättsförening, förvaltare eller ett byggbolag tänker. Vi vet var man hittar dem och på vilket sätt de nås.

Jobbar du med mat och dryck?
Detta är en bransch som också ligger oss varmt om hjärtat. Under årens lopp har vi bland annat jobbat med vin, sportdryck, konfektyr, snacks, mejerivaror, kryddor och restauranger. Och design av en och annan kokbok förstås.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Hör av dig oavsett om du behöver hjälp eller bara är nyfiken på vad marknadsföring kan göra för ditt företag. Ett förutsättningslöst möte är aldrig längre bort än ett mejl eller samtal.

Palmgren Artdirection AB
Bondegatan 30
116 33 Stockholm
info@palmgrenartdirection.se
0733-17 22 17

Linkedin

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Palmgren Artdirection AB
Kommunikation, marknadsföring, och design

0733-17 22 17

info@palmgrenartdirection.se

Bondegatan 30

116 33 Stockholm

Palmgren Artdirection AB / Kommunikation, marknadsföring och design

0733-17 22 17

info@palmgrenartdirection.se

Bondegatan 30

116 33 Stockholm