Strigin Säkerhetsglas

Strigin Säkerhetsglas producerar ett helsvenskt fönsterkoncept till olika typer av arbetsfordon och fartyg. Utmaningen ligger dels i att öka kännedomen i respektive bransch, dels att bemöta fördomen att glas inte är säkert.

 • Kommunikationsstrategi
 • Varumärkesplattform
 • Designkoncept
 • Kreativt koncept
 • Marknadsplan
 • Aktivitets- och tidsplan
 • Visuell identitet
 • Designkoncept
 • Hemsida
 • E-postmarknadsföring
 • Annonsering
 • Fotografering
 • Innehåll SoMe
 • Trycksaker
 • Dr-aktiviteter
 • Säljstöd

Strigin Säkerhetsglas

Strigin Säkerhetsglas producerar ett helsvenskt fönsterkoncept till olika typer av arbetsfordon och fartyg. Utmaningen ligger dels i öka kännedomen i respektive bransch, men även mot fördomen att glas inte är säkert.

 • Kommunikationsstrategi
 • Varumärkesplattform
 • Designkoncept
 • Kreativt koncept
 • Marknadsplan
 • Aktivitets- och tidsplan
 • Visuell identitet
 • Designkoncept
 • Hemsida
 • E-postmarknadsföring
 • Annonsering
 • Fotografering
 • Innehåll SoMe
 • Trycksaker
 • Dr-aktiviteter
 • Säljstöd

Kontakt

Välkommen att kontakta oss

Hör av dig oavsett om du behöver hjälp eller bara är nyfiken på vad marknadsföring kan göra för ditt företag. Ett förutsättningslöst möte är aldrig längre bort än ett mejl eller samtal.

Palmgren Artdirection AB
Bondegatan 30
116 33 Stockholm
info@palmgrenartdirection.se
0733-17 22 17

Linkedin

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Palmgren Artdirection AB
Kommunikation, marknadsföring, och design

Palmgren Artdirection AB / Kommunikation, marknadsföring och design