Vi skapar kreativ och strategisk marknadsföring med fokus på ditt resultat.

Vi skapar kreativ och strategisk marknads-
föring med fokus på ditt resultat.

Erbjudande

Palmgren Artdirection hjälper företag och organisationer att utveckla och aktivera sitt varumärke, skapa digital närvaro via webb och annonsering. Men även förpackningsdesign, printannonsering, trycksaker till något så enkelt som t ex en rollup. Vi är med andra ord din partner med full koll oavsett media eller disciplin.

Vi är okomplicerade, konkreta och en helhetslösning som skapar fungerande marknadsföring så att du och ditt företag i slutändan kan göra bra affärer.

1 – Insikt

  • Utveckla/aktivera varumärke
  • Koncept kommunikation
  • Konsultation

2 – Design

  • Visuell identitet/koncept
  • Förpackningsdesign
  • Designkoncept

3 – Produktion

  • Webb
  • Digital annonsering
  • Offline media

OM

Palmgren Artdirection AB består av Mattias Palmgren, Art- och Creative Director. Idag sitter vi tillsammans med ett 40-tal fristående kreatörer och konsulter inom marknadsföring, reklam, design och kommunikation. Men vi delar inte bara samma lokal och samma professionella inställning, utan närheten till varandra gör det lika enkelt att ta större uppdrag tillsammans, som det är att ta enskilt mindre.

0733-17 22 17

Palmgren Artdirection AB
Bondegatan 30
116 33 Stockholm
info@palmgrenartdirection.se

0733-17 22 17

Palmgren Artdirection AB
Bondegatan 30
116 33 Stockholm
info@palmgrenartdirection.se